10 deelnemers aan de cursus

Onze IM-kanjers

Deze collega’s staan klaar
om een publicatie te maken

* Annelein Anderiesse, mobiliteit

* Rachel van Uden, bestuurlijke zaken

* Zizi Juhász, economie, bedrijfsleven

* Jos Andriessen, water, energie

* Jan van G. (media adviseur),

* Mieke Kessels, ruimte

* Loes Peeten, mobiliteit

* Yolanda Hafmans, economie, bedrijfsleven

* Koen Verhees (DTP)

* en Benno Roozen (media adviseur).

Zij zijn allemaal beleidscommunicatieadviseur, tenzij anders vermeld

Niet alleen maar magazines

Je kunt met Instant Magazine veel meer dan alleen maar magazines maken.
Denk ook aan...

brochures,
nieuwsbrieven,
jaarverslagen,
personeelsbladen,
whitepapers,
productcatalogi,
day-after-publicaties,
etc.